RYSIO

(For english version look below the photo)

Po prawidłowo przebiegającej ciąży Rysio urodził się w zamartwicy, z ciężkim
niedotlenieniem. Okazało się, że pępowina zacisnęła się dookoła brzuszka, w dodatku znaleziono na
niej zaciśnięty węzeł. W pierwszej godzinie życia pojawiły się drgawki, a w usg przezciemiączkowym
stwierdzono wylew do komór mózgowych, najcięższy z możliwych. W drugiej dobie życia w bardzo
złym stanie neurologicznym został przetransportowany do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie łącznie
przeszedł trzy operacje pomagające odbarczyć komory. Spędził tam pierwsze 10 tygodni swojego
życia walcząc o życie i powrót do domu.

Na dzień dzisiejszy u Rysia stwierdzono czterokończynowe porażenie mózgowe, wodogłowie pokrwotoczne,
małogłowie, padaczkę, korowe uszkodzenie wzroku. Na skutek tego jest opóźniony psychoruchowo.
Nie siedzi samodzielnie, nie pełza, nie czworakuje, nie chodzi.
Rysio wymaga nieustannej rehabilitacji, specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego oraz
regularnych spotkań z neurologopedą, psychologiem, pedagogiem, terapeutą widzenia, neurologiem,
neurochirurgiem, okulistą.

Pierwsze trzy lata są kluczowe dla rozwoju mózgu, dlatego chcemy je wykorzystać na intensywną
terapię, która sprawi, że Rysio postanowi swoje pierwsze kroki i wypowie pierwsze słowa. Wierzymy,
że postawione diagnozy to nie wyrok i dzięki rehabilitacji oraz neuroplastyczności mózgu uda nam się
zdziałać cuda, a nasz synek będzie w przyszłości samodzielny.
Koszty leczenia to studnia bez dna, dlatego prosimy o wsparcie naszych wysiłków i przekazanie 1%
podatku na rzecz Rysia:

Nr KRS: 0000270809
Cel szczegółowy: Bogusz-Słupecki, 13186
lub wpłacenie darowizny na konto:
Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa
Numer konta: 62 1600 12860003 0031 8642 6001
Rachunek prowadzony przez: BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A.
Tytuł wpłaty: Bogusz-Słupecki, 13186

After a normal pregnancy, Rysio was born in asphyxia, with severe hypoxia. It turned out that the umbilical cord tightened around the tummy, in addition a tightened knot was found on the umbilical cord. In the first hour of life, convulsions appeared and in the transfusion ultrasound cerebral ventricular haemorrhage was found, the most severe of all if four grade scale. In the second day of his life, in critical neurological condition Rysiek was transported to the Children’s Health Center, where he underwent  three brain surgeries to extract the blood from the ventricles and help cerebro-spinal fluid circulation. He spent the first 10 weeks of his life in hospital struggling for his life before returning home.

As of today, Rysio has four-limb cerebral palsy, hemorrhagic hydrocephalus, microcephaly, epilepsy, cortical eye damage. As a result, he is mentally retarded. He does not sit alone, does not crawl, does not fours or walk. Rysio requires constant rehabilitation, specialized orthopedic equipment and regular meetings with a neurologist, psychologist, pedagogue, vision therapist, neurologist, neurosurgeon, ophthalmologist.

The first three years are crucial for brain development, which is why we want to use them for intensive therapy that will make Rysio make his first steps and speak the first words. We believe that these diagnoses are not a sentence and thanks to the rehabilitation and neuroplasticity of the brain we will succeed and our son will be independent in the future. The cost of treatment is a bottomless well, so please support our efforts and donate any amount that you are capable of for Rysio during my streams.

THANK YOU VERY MUCH!